درباره هستی من
Monday, February 24, 2003

٭
اگه اين يه فيلم باشه نظرتون در مورد دختر اين داستان چيه؟
پسر به دختر اظهار عشق مي كنه، بهش مي گه كه يه عشق آسموني اونو در بر گرفته، بهش مي گه كه حضور اون براش مثل اكسيژنه و اگه دختره نباشه زندگي براش سخته.
دختره مي دونه كه پسره دروغ مي گه ولي نمي دونه چرا؟ گاهي وقتا باورش مي شه و گاهي وقتا كه يه چيزهايي مي بينه، مي فهمه كه خيلي خره كه باورش مي شه. دختره مي دونه كه تعداد زيادي دختر تو زندگيه اونه و تقريباً اكثر اونها رو هم مي شناسه ولي ..........
پسره توي يه خونه تنها زندگي مي كنه، دختره هر وقت مي ره اونجا براش ظرف هاي كثيف رو ميشوره و آشپزخونه رو مرتب مي كنه. تا اينكه يه روز دختره در حال شستن ظرف هاي كثيف متوجه مي شه كه دو تا گيلاش شراب خوري در يه گوشه جدا از بقيه ي ظرفها هستند، بعد از اينكه تمام ظرفها رو مي شوره مي ره سراغ اون ها تا اونا رو هم بشوره ولي چشمش به جاي رژلب قرمز بر روي لبه ي گيلاس مي افته، بعد از چند لحظه به خودش مي ياد و مي فهمه كه داره به اين فكر مي كنه كه اين رژلب كداميك از خانومهاي محترميه كه مي يان اونجا!!!!! بعدش مي ره پيش پسره و ازش مي پرسه كه ديشب مهمون داشته يا نه و پسر با خونسردي مي گه كه داشته، دختره كه هيچ وقت به خودش اجازه نمي داده كه گير بده و پرس و جو كنه به سختي مي پرسه كي؟ و پسره مي گه يكي از بچه ها، دختره ميگه كدوم يكي از بچه ها و پسره مي گه آقاي X و با حالتي كه انگار بهش توهين شده مي پرسه اين سئوالها چيه كه مي پرسي؟ دختره كه از اينهمه خونسردي در دروغ گفتن شكه است مي پرسه آقاي X جديداً رژلب مي زنه؟ با خودش درگيره كه پاشه و از اونجا بياد بيرون ولي در نهايت با خودش فكر ميكنه كه اگه اينكار رو بكنه پسره فكر مي كنه كه خيلي اونو جدي گرفته و در ضمن مي دونه كه اونها به هم تعهدي ندارن. پسره اصلاً به روي خودش نمي ياره چيزي شنيده و شروع مي كنه خيلي عاشقانه حرف زدن و دختر دلش مي خواد داد بزنه و بگه خفه شو ولي اينكار رو نمي كنه و بي تفاوت نگاهش مي كنه و بعد از چند دقيقه مي گه كه بايد بره..... ولي در راه با خودش فكر ميكنه كه پس تعهد يعني چي؟ اين كه به يكي بگي كه دوستش داري تعهد ايجاد نمي كنه؟ و كلي فكرهاي ديگه و از اون به بعد ديگه خيلي كم به آشپزخونه سر زد......
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................