درباره هستی من
Wednesday, April 30, 2003

٭
پاکترین آدمها هم ممکن است در معرض خیانت کردن قرار بگیرن،
خیانت یک لحظه و یک لغزش آنی است،
پشت هر خیانتی یک خلاء، یک تنهایی یا یک ضعف نشسته،
گاهی وقتها این خلاء، تنهایی و ضعف آدم رو روی لبه ی یک پشت بام قرار می ده،
در حالی که ترس همه ی وجودت رو گرفته،
باید تعادل خودت رو حفظ کنی که نیفتی ولی گاهی وزش یک باد گرچه ملایم،
تعادل را از آدم می رباید و
سقوط،
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوووووووووووووووووووممممممممممممممممممممممممم
از این لحظه به بعد تو یک خائنی!!!!!
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................