درباره هستی من
Saturday, April 19, 2003

٭
امروز هم هيچ فرقي با روزهاي ديگه نداره،
امروز هم هوا ابريه و آسمون هم مثل من بغض كرده،
امروز هم باز تنهايي داره اذيتم مي كنه،
امروز هم نفس كشيدن سخته،
امروز هم همه ي آدم ها صاحب دارن،
امروز هم من دلم گرفته،
امروز هم باز تو نيستي كه بغلم كني،
بهم بگي كه دوستم داري،
امروز هم خيلي ها متولد شده اند و هم خيلي ها از دنيا رفته اند،
امروز هم حتماً يكي به دنيا اومده كه دلش نمي خواسته،
امروز هم باز نمي دونم چي مي تونه خوشحالم كنه،
امروز هم مثل همه ي روزهاي ديگه است،
پس نبايد منتظر چيز خاصي باشم،
ولي ايكاش بودي .....
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................