درباره هستی من
Saturday, June 14, 2003

٭
دل بستن یعنی حماقت،
دل بستن به آدمها یعنی خود خود دیونگی،
به هر کی دل می بندی یه روزی می گه خداحافظ،
میعادگاه من و حماقت شده لحظه خداحافظی،
همش
خداحافظ
خداحافظ
خداحافظ
با شنیدن هر خداحافظی با خودم می گفتم
دیگری عزیزی هست،
غافل از اینکه اونم یه روزی خداحافظی می کنه،
امروز آخرین بازمانده ی "دیگری عزیز" هم می خواد طمع تلخ خداحافظی رو به من بچشونه،
این خداحافظی راحت نیست،
یک تجربه جدید است،
و احتمالاً خیلی سخت،
چون دیگری عزیزی بعد از اون وجود نداره که من دل بهش ببندم.
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................