درباره هستی من
Thursday, June 26, 2003

٭
یکی می گفت به جای قضاوت آدما نیاز اونا رو درک کن.
از اون روز به بعد این تمرین شروع شد.
برای درک نیاز آدما،
به کودکشون رجوع می کردم،
به اون بچه کوچولویی که دلش می خواد یه سری کارها رو بکنه،
وقتی پای اون فسقلی می اومد وسط،
پر از
درک،
محبت،
و عشق،
می شدم،
تا اینکه کم کم کار به جایی کشید که خسته شدم،
از اون همه،
درک،
درک،
درک،
امروز دیگه مستاصل شدم از کودک امثال تو،
امروز دیگه اون کودکه خیلی پر رو شده،
امروز به خودش اجازه می ده به من بگه هررری،
امروز دیگه نه درکت می کنم،
نه کودکتو دوست دارم،
امروز کودکت زیادی بچگی کرده!!!!!
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................