درباره هستی من
Friday, June 27, 2003

٭
بدجوری دلم می خواد بدونم این مگسه که من هر وقت می رم توی این دستشویی عمومی اونجا نشسته و هیزی می کنه،
نره یا ماده؟
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................