درباره هستی من
Saturday, June 28, 2003

٭
مگه نگفتم اون نگاهت باهام چی کار می کنه؟
مگه نگفتم که نمی تونم اون نگاهتو معنی کنم؟
نه، این یکی رو نگفته بودم!
و این خیلی بده،
خیلی بد.....
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................