درباره هستی من
Saturday, July 12, 2003

٭
ترس ریشه در آینده دارد و هر کسی که از آینده رها است، لازم نیست از چیزی بترسد.
میلان کوندرا
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................