درباره هستی من
Sunday, December 21, 2003

٭
یونی موزیک دار می شه

اول از همه این دیوونه کمکم کرد، کلی اطلاعات خوب در اختیارم گذاشت. بعدش پدرخونده قرار شد کمکم کنه، ولی می دونم که الحق جناب عرایض خودمون دیگه کلی از دست خنگی های من کلافه شد تا اینکه بالاخره موفق شد که بر خنگی من غلبه کنه و حالیم کنه باید چی کار کنم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................