درباره هستی من
Saturday, December 27, 2003

٭
مقاديري کثافت مغز

می گما آپدیت کردن هم خیلی کار راحتیه ها، کافیه که همین الان post&publish رو بزنم تا درباره هستی من آپدیت بشه!
ولی ویروس پاک کردن به این آسونی ها نیست، مخصوصاً اگه اسمش W32.Blaster.F.Worm باشه.
همونی که فکر میکنی که می دونی من چه قدر دوست دارم، من خیلی بیشتر از این حرفا دوست دارم.
ببخشیدها!
حالا دیگه کی وقتی من می گم " حالا بگو چرا " بگه " چرا " و بعدش کلی با من بخنده که چقدر جوادیم.
من باطری کادو گرفتن رو دوست دارم.
من دلم برای SMS بازی هات تنگ شده، گه خوردم شاکی بازی درآوردم.
من موهای فرفری دوست دارم، مخصوصاً اگه نرم باشه.
فرق بین زن و مرد گیوتین ِ
احمق جون اینقدر عطر نزن!
الان می خوام برم نقاشی دالی نگاه کنم.
بعدش کتاب باغ ملی نوشته کورش اسدی بخونم.
بعدشم خوب بکپم.
این گربه ما که از بچه گربه هم می ترسه، رفته پشت نرده ها برای گربه های محل چه شاخ و شونه ای می کشه! خیلی پررو ِ ها!
خوب منم پررو ام!
بچه پر رو می دم حالت رو بگیرن ها، آدمش رو هم دارم.....
مثل اینکه ویروس ِ بی خیال شده، دیگه نمی گه تا پنجاه ثانیه دیگه دستگاهم رو restart می کنه!
با خودم قرار گذاشته بودم همین طور بنویسم تا اینکه بگه که دستگاه رو فلان می کنه و من دکمه پابلیش رو بزنم.
مثل اینکه از رو بردمش.
هوووووووووووووررررررراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
دور شهر الکی چرخیدن هم خیلی حال می ده ها!
اینقدر سیگار نکش دیگه احمق، با سرطان ریه چه طوری؟
می گما هنوز هیچ چی نشده کلی دلم تنگ شده.
من هنوز می تونم گریه کنم.
یه چشمی از توی نقاشی دالی داره منو بدجوری نگاه می کنه.
این هولا هولا هم خوب کتابیه ها!
این مغز منم خوب گوزیده ها!
هفته پیش این موقع داشتم تا خرخره کثافت معده بالا میوردم.
این هفته دارم کثافت مغز بالا میارم.
خدا هفته دیگه رو به خیر کنه!!!!!
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................