درباره هستی من
Saturday, January 17, 2004

٭


ساعت ده ِ شب ِ... همه جا امن و امان ِ......
.
.
.
ساعت یازده ِ شب ِ... همه جا امن و امان ِ......
.
.
.
ساعت دوازده ِ نصف ِ شب ِ... همه جا امن و امان ِ......
.
.
.
ساعت یک ِ نصف ِ شب ِ... همه جا امن و امان ِ......
.
.
.
.
.
من یه رابین هود می خوام که بیاد جلوی دهن این جارچی خالی بند ِ ذهن منو بگیره...

مالیات... مالیات
مالیات... مالیات
مالیات... مالیات
مالیات... مالیات
مالیات... مالیات

کاش من یه رابین هود داشتم که حال این داروغه ذهنم رو بگیره...
اصلاً الان فقط رابین می تونه کار منو ردیف کنه! من رابین هود می خوام........
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................