درباره هستی من
Wednesday, January 21, 2004

٭Eric Clapton
River of Tears
اینم از لیریکسش!

این داستان دیگه تکراری شده که وقتی دارم گریه می کنم هیچکس نیست که یه دستمال بده دستم... صحبت از شانه ای نمی کنم که می شه سرت رو بذاری روش و های های گریه کنی... دستمال... یه دستمال ناقابل... بازیچه بودن خیلی بد ِ ها! من می خوام در قلبم رو ببندم.... اسکارت اهارا راست می گفت که می شه بدون مردها زندگی کرد... مگه بیست و چهار سال همین طوری نگذشت؟ من می خوام رست بزنم..... با بش مرسی هم رست می زنم... اگه یکی باشه که تخم کنه بیاد... خوب بذار بیاد... حالا یا اون می بره یا من .... مهم اینه که دور ِ هم باشیم.... این جمله چه آشناست!!!! آره این جمله رو کنار شماره تلفنش نوشته بود و گذاشته بود رو میز اتاقم...بگذریم... مهم اینه که هر دوتاییمون تخمش رو داریم... نقطه صفر هم نقطه جالبیه... از اون جالب تر تویی.. خوب می دونی چیه؟ من خودم تو رو ساختم... آخه تو شخصیت اصلی داستانی هستی که من قراره بنویسم... یا نه! بهتره بگم داستانی که اینقدر تخمیه که نمی نویسمش... نه اینکه تو تخمی باشی... ولی داستان ِ زیادم جالب نیست... یکی که همچین داستانی رو تا آخر خونده بود می گفت: " این که shit هستش بقیه اش رو بگو..." ... این دیگه دیوونگی هستش که من بگم بین تخمی و Shit خیلی فاصله هستش... آخه وقتی می گمشون هر دوتاشون یه حسی به من می دن... یه روزی یه داستانی می نویسم... حالا اگه من ننوشتم هم بالاخره یکی می نویسه... اونوقت دیگه این توباید بری لنگ بندازی... فکر می کنم اون قهرمان باشه ولی تو فقط یه شخصیت اصلی هستی... راستی من هنوز بهت اسم ندادم ها!!! جالب ِ یادم رفته بود هر شخصیتی با یه اسمی واقعی می شه...پس تو خوارکسه من هنوز شخصیت نداری... الان سرم درد می کنه و خستم... ولی یه روزی که بغض تو گلوم نبود حتماً یه اسم مناسب برات پیدا می کنم..... یه چیزی که مناسب باشه برای تو عزیزم، اگه می دونستی چقدر مهمی؟ اگه می دونستی تو اون مردی هستی که من می تونم عاشقت باشم...مردی که هنوز بجز در مغزم جایی ندیدمش!!! می دونم یه روز می شینیم با هم قهوه می خوریم و من بهت می گم که به خاطر پیدا کردن تو خیلی سختی کشیده ام... اون روز حتماً اسمت رو هم پیدا کرده ام!
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................