درباره هستی من
Thursday, November 25, 2004

٭
حتماً یه روزی از اونی که دوستش داری جدا می شی.
حتماً یه روزی فاصله ها کار خودشون رو می کنن و قلب آدمها رو به درد میارن.
در همین لحظه در سراسر دنیا هستند افرادی که می خوان حتی برای یک لحظه فرصت زیستن بدست بیارن تا به اطرافیانشون بگن که "دوستشون دارن"... مرد در حال مرگ می گفت :« کاش می شد امشب تا طلوع خورشید با هم حرف می زدیم.» در همین لحظه در سراسر دنیا افرادی هستند که می خوان عزیز از دست رفته ای فرصت یک لحظه زندگی زیستن بدست باره که بهش بگن " دوستش دارن"
چرا ما لحظه ها رو نابود می کنیم... چرا فقط وقتی کلمه مرگ رو می شنویم، عشق نهفته در درونمون رو آشکار می کنیم؟ فاصله ها... فاصله ها بی رحم ترین هستند و ما احمق ترین.
دختر عاشقی را می شناسم که مادرش رو از دست داده و مطمئنم با سرچشمه عشقش، همیشه مادرش رو لبریز کرده... از دست دادن سخت ِ ولی از دست دادن قبل از بیان عشق از آن هم سخت تر ِ
ای کاش همه یادمون باشه که در لحظات زندگی بقیه ای هستن که به دریافت عشقمون نیاز دارن و کاش یادمون باشه که خودمون به دادن عشق بیشتر از هر کسی نیاز داریم.
........................................................................................