درباره هستی من
Tuesday, November 09, 2004

٭
این ارکات هم داره می شه یه مصیبتی برای خودش!!! کم کم داره می ره رو اعصابم! اولش آدم خوشحال ِ که می تونه آدم ها رو پیدا کنه... کم کم می بینه اصلاً که چی که یه سری آدم رو پیدا کنه؟! آدم یادش می ره که شاید وسیله ای بشه برای اینکه آدمهایی که نمی خوای پیدات کنن، پیدات کنن! ولی خود تو دیگه آلوده کرده ای... هر روز به لیست دوستات (مثلاً دوستات!!) اضافه می شه... آدمهایی که شاید حتی دشمنتم هستن میان add ت می کنن... هی لیست دوستات زیاد و زیادتر می شن در حالی که اکثراً یا دشمنن، یا فقط یه آشنا هستن... شده عین ساحل خانه دریا که کلی بچه معروف بودن و همه وامیستادن همدیگه رو نگاه می کردن... و هیچ وقت نفهمیدم اصلاً برای چی؟ و هیچ وقت نفهمیدم برای چی می رم اونجا درست عین بقیه وامیستم! حالا این ارکات هم شده همون جا... هر چی تعداد دوستات بیشتر باشه باحال تری! اگر دختر باشی روزی حداقل 5-6 تا پسر غریبه هم add ت می کنن... و کلی Scrap و ایمیل می گیری که شما بسیار زیبا هستید.. یا شما وقعاً از fan های فلانی هستید.. خوشحال می شم باهاتون بیشتر آشنا بشم!!! بابا بی خیال... باید همه جا رو به گه بکشیم تا آروم شیم؟!!! تازه دیروز یکی می گفت که فلان پسر با دخترها که دوست می شه همون هفته اول در ارکاتش مینویسهCommitted، دختر ِ هم کف می کنه و کلی حال می کنه وقتی آقا کارشون تمام شد، single می شن و صبر می کنن برای بعدی.. احمقانه هستش...بعضی دخترها احمقن... اونقدر احمق که گاهی فکر می کنم که آیا منم می تونم مثل بعضی از دختر ها احمق باشم... تازگی ها زدهِ به سرم که برم و این ارکات رو د یلیت کنم و خلاص... همون قدر رو اعصابم داره می ره که ساحل خانه دریا یا جاهای مشابه می رفتن رو اعصابم... حالم داره از مزخرفاتی که آقایون محترم به من یا هر دختری دیگه ای می گن داره بهم می خوره! حالم از اون دختره بهم می خوره که میاد جلوی همه می گه روزی کلی پسر غریبه منو add می کنن! و وقتی فکر میکنم امکان داره خودم هم جایی اینو بگم حالم از خودم هم بهم می خوره!

نتیجه اخلاقی : اگر روزی چندتا ایمیل وscrap و از این چیزا دریافت می کنید، دال بر اینکه شما زیبائید و غیره، زیاد به خودتون نگیرید (که این بحث زیبا بودن هم خود مقوله ای است) چون همه دخترها روزی چند تا از اینا دریافت می کنن مخصوصاً اگر تعداد دوستاشون بالای 100 نفر باشه!
نتیجه اخلاقی برای یونی: یه وقت حس برت نداره ها! ساحل خانه دریا هم فراموش نشه!
1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

That's a great story. Waiting for more. » » »

9:47 AM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................