درباره هستی من
Tuesday, February 07, 2006

٭
کتاب پرسپولیس که توسط خانم مرجانه ستراپی نوشته شده یکی از شاهکار ترین کتاب هایی هستش که به عمرم خواندم.
خیلی پیش میاد آدم کتاب قشنگ بخوان ِ ولی معمولاً خارجی هستند (برای من این طوری ِ)
این یکی توسط یک ایرانی نوشته شده و اینقدر قشنگ هستش که من می خواستم تند تند بخوانم که تمام شه ولی از طرفی دلم نمیاد که تمام شه!
خلاصه که بدجوری باهاش حال کردم و تحت تأثیر قرار گرفتم.
حتی به مرز حسادت هم رسیدم و از آن گذر هم کردم!!!
خلاصه که اون هایی که خارج از ایران هستید حتماً بخرید و بخوانید و اگر هم داخل ایران هستین سعی کنید پیداش کنید و بخوانید.
یک شاهکار ِ به تمام معنا هستش.!
4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Very cool design! Useful information. Go on! »

12:10 PM  
Anonymous Anonymous said...

Very cool design! Useful information. Go on! Hawley orthodontic appliance look for find find zyrtec no prescription required Horse racing tips wincanton 1 gm zithromax continuing education

4:34 AM  
Anonymous Anonymous said...

Looking for information and found it at this great site... »

3:27 AM  
Anonymous Anonymous said...

Excellent, love it! Wenger trekker laptop Alarm design fire scotland system financial planning for disabled children Digital photo prints oklahoma California approved security printers

4:49 AM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................