درباره هستی من
Monday, May 08, 2006

٭
8 Comments:

Blogger man said...

azizam shoma hesaabet savaaaast:D

11:23 AM  
Anonymous Anonymous said...

e ! e ! e!
chetori?
inja chera injoori shod?

5:10 PM  
Anonymous Anonymous said...

l Lo"و" u
اوكي!ه

4:56 PM  
Anonymous Oo said...

khoodayaa tooobeh !!!

2:39 PM  
Anonymous fakhte said...

من به سیبی خوشنودم
و به بوئیدن یک بوته بابونه !!!

والبته :

- زندگی یعنی : یک سار پرید
از چه دلتنگ شدی
دلخوشی ها کم نیست : مثلآ این خورشید
کودک پس فردا ،
کفتر آن هفته

یک نفر دیشب مرد
و هنوز ، نان گندم خوب است
و هنوز ، آب می ریزد پایین ، اسب ها می نوشند ....

7:27 PM  
Anonymous Anonymous said...

That's a great story. Waiting for more. stocking bondage femdom stories office Pamela anderson lee brett michaels How i become sex slave of a mistress robert singer san diego facelift House bondage humbler bondage stories Model medium hair Joann fabrics canvas tote bags crafts Pictures of kitchens in 1950 Bank merchant services Amd 64fx cpu waterbed in pa

12:39 PM  
Anonymous Anonymous said...

best regards, nice info »

3:47 PM  
Anonymous Anonymous said...

What a great site »

6:18 PM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................