درباره هستی من
Monday, May 22, 2006

٭
تکه های شکسته قلبم را که در کف دستم هستند، کسی نباید ببیند
این تکه ها دستمانم را زخمی کرده اند
زخم هایی که کسی نباید ببیند
9 Comments:

Blogger Ng.A. said...

va chera ma az neshoon dadan tekke-haa o zakhm-haa gorizaanim?

1:45 PM  
Anonymous Melikbaba said...

چرا باید زخمت را از دیگران مخفی کنی . هراس از زخم خوردن از دیگری است ؟ فکر نمی کنم . خود بودن نباید درش ضعفی جای خوش کند . شاد زی

3:40 PM  
Blogger man said...

kheily zibaaa boud in,kheilyyy

5:31 PM  
Anonymous Anonymous said...

...

5:47 PM  
Blogger Iranian idiot said...

نمي دونم...
راستش نزديكي خاصي بين تو و اون عكس پاييني مي بينم.
چراشو خودمم نمي دونم.
شايد به اين دليل كه تو هم يه جورايي مثل اون
يه جا نشستي و داري
فكر مي كني
و با خودت حرف مي زني...

من هم يه رهگذرم كه از كنارت رد ميشم و چند كلمه از حرفاتو مي شنوم و... يه لحظه توقف مي كنم...من از عيد امسال با «اله» آشنا شدم
جاي ديگه اي نمينويسه؟

2:59 AM  
Anonymous گوزن said...

well well well....

1:21 PM  
Anonymous Anonymous said...

Keep up the good work Currency trading miami hotel fiat uno 1.3d Hotsy pressure washers houston tx free hot oral sample sex video Florian maier bodybuilding Lesbian sport girls Voip troubleshooting questions Pontiac sun fire license plate frames american body building blue thunder case of 20 Diamond wedding band white gold Tv brackets Stan body builder Voyeur foto video

6:46 PM  
Anonymous Anonymous said...

Very nice site! How to operate digital camcorders pamela anderson galeria zdjc waterbed parts orlando florida monsters ball sex trailers womens walking shoes Small tits shemales Business credit cards online http://www.milf-pics.info/Pamelaandersonleee.html pamela andersons boobs Maryland medical malpractice legal playboy best of pamela anderson Dealer part saab Rental moving companies mckinney tx Vitamins and herbal supplements 2b eating disorders Paris 26 nikki hilton nude pics Lumps after liposuction

4:53 PM  
Anonymous Anonymous said...

I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! film editing schools

1:21 AM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................