درباره هستی من
Monday, November 20, 2006

٭
یونی برای من با این تمپلیت تعریف می شه، با اون تمپلیت نمی تونستم بنویسم.
6 Comments:

Anonymous Melikbaba said...

هر بار سر میزنم چیز جدیدی بخونم می بینم هنوز نوشته ات ثابته ولی قالبت حی عوض میشه . دلتنگی رو از ما بپذیر .
شاد زی

10:49 AM  
Anonymous شاپرک said...

سلام یونی... عکس ÷ست قبلیت معرکه بود... قالبت هم هرچقدر دلت می خواد عوضش کن تا بالاخره بشه اونی که دوسش داری...

12:20 AM  
Anonymous hard abusive said...

شاعر در این زمینه ..س شعری با این مضمون می فرماید که
تن وبلاگی شریف است به .... وبلاگیت

نه همین قالب قشنگ است نشان ادمیت
+ سال نو مبارک

1:07 AM  
Anonymous bacchus said...

باشه قبول......سال و قالب نو مبارک!

2:35 AM  
Anonymous saltarello said...

salam ghadimie aziz, agar to html templatet hameye font ha ro tahoma koni shayad jaleb beshe!
ki az man nazar porsid akhe?!

7:18 PM  
Anonymous نیما said...

تو که در هر حال نمی نویسی..چرا بهونه میاری

3:28 PM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................