درباره هستی من
Tuesday, January 13, 2009

٭
آنچه در زیر می خوانید در تاریخ 3/13/06 نوشته شده بوده ولی معلوم نیست به چه دلیلی پست نشده است!!!
-----------------------------

از او بدم می آید چون بدنش و فیزیکش یک جور نوستالژیا در من ایجاد می کند!
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................