درباره هستی من
Monday, January 12, 2009

٭
من از چشم می ترسم
یعنی از نگاه می ترسم
اون گربه هم نگاهش معنی داره
چه برسه به نگاه آدم ها
گاهی فقط برای ندیدن نگاه خاص یک نفر کلی خودت رو محدود می کنی
یه عالمه کار رو که آرزوشون رو داری انجام نمی دی که فقط اون نگاه رو نبینی
خدا کنه بیرزه!
2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

eyval..

1:13 AM  
Anonymous cast away said...

khube ke minevisi..hanu..negaranet shodam..

1:15 AM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................