درباره هستی من
Saturday, December 25, 2010

٭
من می نویسم پس هستم....من آواز می خوانم پس هستم...من می شنوم پس هستم...
من کیستم؟ گذر عمر چه تغییراتی در من ایجاد کرده؟
من کیستم...منِ من ملغمه ای از چندین شخصیت است..شخصیت هایی که هویت و موجودیت دارند...شخصیت هایی که به هنگام ترمیم زخمهایی عمیق ایجاد شده اند...
از همه بدتر دوقلویی است که حتی اسم هم ندارد و به من چسبیده است...دوقلویی که فقط سرزنش می کند..فقط به دنبال مقصر می گردد..و همیشه قاضی محکمه ذهنی من است...دوقلویی که سال های سال با خودم بزرگش کردم و امروز وجودم را تسخیر کرده است...محکمه دوقلوی من مجادلات ذهنی من است...محکوم این محکمه ها منم... دوقلو برای دیگران زندگی می کند...دوقلو فقط رضایت دیگران را می خواهد و بس..مرا باور ندارد...مجازاتی که برای من در نظر می گیرد، عذاب وجدان است....وقتی عذاب وجدان را به جان خودآگاه و ناخودآگاه من می اندازد آرام می نشیند و از مجادله ذهنی من لذت می برد....
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................