درباره هستی من
Friday, January 21, 2011

٭
من دارم بالا میارم...هیجان فلجم کرده..زمان وایساده برام...این ساعت جلو نمی ره
----
باید بهش بگم که دیگه جایی در زندگی من نداره...دیگه نمی تونه بره روی اعصابم...اعصابم رو فولادی می کنم.. جنسشم دارم.
----
قلبت فشرده شد؟ یا چی؟ آهان درد گرفت...بس کن بابا جان...این زندگیته..صحنه تآتر نیستش که!
----
وقتی بهت حمله می شه... وحشی نشو..عاقل باش از خودت دفاع ...
----
کی به تو گفته که صادق بودن خوبه؟ گه خوردی...افتخار می کنی به رک بودنت؟ خاک بر سرت در زندگی باید با سیاست بود...باید موقعیت سنجی کرد...
-----
حوصله ندارم پاشم خونه رو جمع و جور کنم...قلبم در دهنم می زند...بی رحمانه
-----
یونی کیه؟ یونی رو کشتم، خاکش کردم... یه روزی می گم جای یونی کی اومده
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................