درباره هستی من
Saturday, March 29, 2014

٭

عجیب است، خیلی هم عجیب است... خودتو می کشی برای خودت هدف و آرزو درست می کنی، بهشون که می رسی یا می گی "خوب که چی" یا "نه! اشتباه بود"
حالا چه طوری روت بشه به خودت، به اطرافیانت بگی، گه خوردم!
بعد از 10، 12 سال بالاخره چیزی که می خواستم شده ولی الان فقط به این فکر میکنم که یا خیلی دیر شده، یا اصلاً از اول اشتباه بوده... 10 سال منتظر بودی و حالا میبینی 10 سال غلط کردی منتظر بودی... و حالا باید هدف جدید انتخاب شود.....

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................